AVIS LEGAL
CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Edicions Clariana SLinforma de que és titular del website www.clariana.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, s’informa de les següents dades: Edicions Clariana SL, con CIF B65474843, i domicili social a C/ BALMES No 152 1r- 4a, 08008 BARCELONA, està inscrita en el Registre Mercantil en el tom 42314, foli 107, fulla B 403425, inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:clariana@clariana.cat.
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús per el website de Edicions Clariana SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines Edicions Clariana  SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web Edicions Clariana SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Edicions Clariana  SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Edicions Clariana SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.
POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT
Edicions Clariana SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Edicions Clariana SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Edicions Clariana SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
MODIFICACIONS
Edicions Clariana SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació.
Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
RESERVA DE COOKIES
Edicions Clariana SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Edicions Clariana  SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites Edicions Clariana SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.
PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Edicions Clariana SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer  automatitzat sota la responsabilitat d’ Edicions Clariana SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i cumplir  els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, Edicions Clariana SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjan¸cant un escrit a l’adreça: Edicions Clariana  SL; C/ Balmes, 152 -1r -4a, 08008 BARCELONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a Edicions Clariana SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés Edicions Clariana SL.
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Edicions Clariana SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Edicions Clariana SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Edicions Clariana SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.