Notícies del Port
Patrocinat per

La planta de regasificació d’Enagás del port de Barcelona és la més antiga d’Europa en funcionament

EL PORT DE BARCELONA, PIONER EN L’IMPULS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Aposta pel gas natural liquat, un combustible alternatiu per a vaixells, camions i maquinària que redueix les emissions

El Port de Barcelona ha presentat un ambiciós Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que pretén reduir de manera efectiva les emissions contaminants de l’activitat portuària. La promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, camions i maquinària terrestre és l’aposta central del pla, que consta d’un total de 25 accions desenvolupades en 53 actuacions. Els avantatges del GN són molt rellevants: respecte als combustibles tradicionals, redueix un 80% les emissions de NOx (òxids de nitrogen) i suprimeix per complet les partícules en suspensió i els òxids de sofre.

“Durant les darreres dues dècades hem estat un port pioner en matèria ambiental i tenim la ferma voluntat de continuar sent capdavanters. Som conscients que la nostra responsabilitat com a empresa pública és liderar el canvi cap a un model més sostenible”, ha declarat el president del Port, Sixte Cambra.S’ha d’instal·lar un braç de càrrega criogènic a Enagás i adaptar una gavarra per a subministrar als vaixellsSegons els estudis desenvolupats per Barcelona Regional, l’activitat portuària és responsable del 7,6% de la concentració mitjana anual de NOx a la ciutat de Barcelona i de l’1,5% pel que fa a les partícules en suspensió. La principal font d’emissions del port són els vaixells. En concret, els portacontenidors són responsables de l’1,7% de la concentració mitjana anual de NOx de la capital catalana, la resta de vaixells de càrrega representen el 2%, el ferris l’1,4% i els creuers l’1,2%.

Ara el Port de Barcelona aposta fort per l’impuls del GNL i ho fa amb un gran avantatge competitiu: disposa d’una important planta de regasificació (Enagás, la més antiga d’Europa en funcionament), una instal·lació fonamental per poder subministrar GNL a vaixells, camions i maquinària de terminal.

A més, el Port està participant en tots els projectes europeus vinculats a l’ús de GNL com a combustible de mobilitat. L’objectiu és dotar el recinte portuari de totes les infraestructures necessàries per subministrar GNL i, a més, desenvolupar pilots i projectes demostratius que promoguin l’ús d’aquest combustible alternatiu. En el cas dels vaixells, la infraestructura que necessita el Port consisteix en la instal·lació d’un braç de càrrega criogènic i flexible a la terminal d’Enagás (per subministrar GNL a gavarra i petits vaixells) i l’adaptació d’una gavarra per subministrar GNL als vaixells. Ambdues iniciatives estan en marxa i disposen de finançament europeu, ja que són part del projecte CORE LNGas hive, promogut per la Unió Europea.

Entre els projectes pilot destaquen la incorporació d’un motor auxiliar de gas al ferri Abel Matutes, de Baleària (projecte CleanPort), i la construcció d’un generador de gas al moll per substituir els motors auxiliars de vaixells ro-ro (transport de vehicles) i proveir-los d’energia elèctrica des de terra. També es realitzaran proves per transformar dos straddle-carriers (maquinària que es fa servir a les terminals de contenidors) de propulsió dièsel a GNL, de manera que es puguin analitzar els seus rendiments, eficiència i nivell d’emissions. El pilot es desenvoluparà tant a la terminal BEST (Hutchison) com a APM Terminals (abans TCB) i, si els resultats són satisfactoris, es renovarà progressivament la flota de straddle-carriers d’ambdues instal·lacions. Aquesta estratègia coincideix amb la que segueix la indústria marítima, afectada per una normativa ambiental cada cop més estricta. Actualment, diverses navilieres han encarregat la construcció de 85 vaixells que seran propulsats amb GNL. És paradigmàtic el sector dels creuers: les companyies MSC, Carnival Cruise Line, Costa Crociere i Royal Caribbean tenen previst rebre a partir del 2019 un total de 10 naus de GNL, els primers creuers propulsats amb gas que navegaran al món.

El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire també inclou una nova ‘gasinera’ al Port per a subministrar GNL a camions i la transformació de 25 camions a dual-fuel, com a part del projecte Ecomobilitat (RIS3CAT). A més, el Port renovarà la seva flota interna de vehicles per unitats elèctriques. L’any 2020 el 100% de la flota serà elèctrica.


ATRAURE ELS VAIXELLS MÉS NETS


Una altra de les estratègies del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona consisteix a fer descomptes sobre les taxes portuàries als vaixells mediambientalment més avançats per tal que escalin a la capital de Catalunya. Aquestes bonificacions són una eina molt important, ja que és un instrument fonamental per a incidir en els vaixells. El problema és que, actualment, la llei només permet bonificar per raons mediambientals un màxim del 5% sobre la taxa al vaixell, un marge molt reduït per construir una estratègia ambiental ambicio-sa. Per aquest motiu, el Port de Barcelona sol·licitarà la modificació de la Llei de Ports per poder implantar bonificacions ambientals de fins a un 40% de la taxa al vaixell, com ja fan altres ports importants del nord d’Europa.